Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Polička lyžování,ubytování,Polička muzeum Martinů,cyklotrasy Poličsko,Svojanov

Polička leží v oblasti Českomoravské pomezí v jižním cípu Pardubického kraje. Do mikroregionu Poličsko a oblasti Českomoravské pomezí zasahují pahorky Českomoravské vrchoviny a Žďárských vrchů. Kdysi královské věnné město Polička se rozkládá v kotlině při Bílém potoku. Mírně kopcovitý terén, nadmořská výška 555 m n. m. jsou příhodné pro běžky, lyžování, cyklotrasy a letní turistiku. Poličkou prochází regionální cyklotrasa na níž z města navazují okruhy dalších cyklostezek, které vedou nejzajímavějšími místy okolí Poličky. Kromě poznávání okolní přírody Poličky, klidného ubytování v hotelu, penzionu a ubytování v soukromí, zde najdeme i stopy dávné minulosti.

Poličku založil roku 1265 český král Přemysl Otakar II. V prvních písemných zmínkách se nachází záznam o území Na poličkách. Prosperitu nově založeného města zajišťovala obchodní stezka, spojující střed Čech s hlavními moravskými městy. Nový osadníci přišli ze severního Německa, neboť město se zpočátku řídilo magdeburským městským právem. Velký rozmach Polička zaznamenala za vlády Karla IV. V pol. 14. století byly postupně přestavovány původně dřevěné nebo hrázděné domy na kamenné, vydlážděno město a uprostřed čtvercového náměstí byla postavena gotická radnice. Dokladem prosperity je i budování mohutného městského opevnění, které chránilo Poličku před vpády cizích vojsk. Středovéké hradby s pravidelně rozmístěnými věžemi v délce 1220 metrů obklopují historickou část. Do města se vstupovalo čtyřmi, dnes však již zbořenými branami a to Litomyšlskou, Limberskou, Kameneckou, Starohradskou a dvěma fortnami. Součástí opevnění města se stal rovněž rybník na jižní straně. Městské opevnění patří k nejzachovalejším ve střední Evropě. Procházka po hradebním ochozu a prohlídka bašt patří k nezapomenutelným zážitkům. Ochozy jsou zpřístupněny pro veřejnost s průvodcem z městského muzea. Ve druhé polovině 16. století probíhala renesanční přestavba celého města. Z této se však bohužel dochoval pouze hřbitovní kostel sv. Michala. Kostel postavil v letech 1572 - 1576 v Čechách působící italský emigrant Ambrož Vlach. Současně s kostelem byla postavena i hranolová zvonice na východní straně hřbitova. V dějinách města nalezneme i stinné stránky. Osud města neblaze poznamenalo potrestání za odboj proti Habsburkům ( 1618 - 1620 ), útrapy třicetileté války a velký požár roku 1613. Válečné události a požár město téměř vylidnily. Zlatým věkem města bývá nazýváno 18. století, kdy Polička patřila mezi nejvýstavnější česká města. Většina domů byla tehdy barokně upravena, poměrně nákladně byl vyzdoben kostel sv. Jakuba. V letech 1727 - 1731 byl na náměstí vytvořen 22 m vysoký barokní morový sloup. Dalším významným dílem baroka v Poličce je radnice, postavená v období 1739 - 1744 na místě původní gotické. V jejím sz. rohu je zachována radniční kaple s původní výzdobou. Dominanta města kostel sv. Jakuba byl po velkém požáru roku 1845 zbořen a nově vystavěn v novogotickém stylu ( 1853 - 1865 ). Při stavbě kostela byla v jeho věži vybudována světnička pro pověžného. Právě v ní se roku 1890 narodil později světově proslulý hudební skladatel Bohuslav Martinů. Před prohlídkou rodné světničky Bohuslava Martinů je třeba vystoupat 192 schodů do výšky 45 metrů. Na ochozu věže odmění turisty krásný výhled na město a kopce Vysočiny. Životní dráhu a tvorbu skladatele Bohuslava Martinů připomíná i expozice v městském muzeu a květnový festival zasvěcený hudbě poličského rodáka Martinů Fest. Duben je zase vyhrazen mezinárodní akci Polička Jazz. V městské galerii v barokní radnici najdete díla starého a moderního umění Poličska a obrazárnu rakouského šlechtického rodu Hohennemsů. Nevšední je i prohlídka radniční barokní kaple prostupující dvě patra budovy. Při procházce městem lze spatřit pozoruhodný soubor měšťanských domů a unikátní vyřezávaná vrata a dveře z 19. století, ojedinělé v ČR.

Polička se často stává vstupní branou pro jeden z nejkrásnějších koutů Vysočiny Žďárské vrchy. Okolí Poličky je protkáno sítí cyklotras a turistických značených cest na výlety pěknou přírodou a za památkami. 17 km jihovýchodně od města Poličky leží raně gotický hrad Svojanov. Na ochranu Trstenické obchodní stezky dal král Přemysl Otakar II. vystavět ve druhé polovině 13. století hrad. Po několika stavebních úpravách byl hrad roku 1569 zničen požárem, po němž následovala rozsáhlá renesanční přestavba. Později byl Starý palác přebudován do empírové podoby. Sídlu vévodí 26 metrů vysoká hlásná věž a obranný systém. Pravidelně v létě hradní nádvoří ožívá středověkým jarmarkem - Kralování na Svojanově. Významná turistická památka je majetkem města Poličky. Lidé vyhledávající na dovolené sportovní vyžití si mohou v Poličce zaplavat v krytém bazénu, na venkovním koupališti, využívat saunu, tenisové kurty, minigolf a horolezeckou stěnu. Relaxovat je možné s prutem na břehu rybníka, při procházce městským lesoparkem Liboháj nebo při vyhlídkovém letu pohledem na krajinu Poličska. Krásným okolím a téměř nedotčenou přírodou je Polička na lyžování, ubytování, cyklotrasy, výlety v turistické oblasti Českomoravské pomezí dobrým tipem. Ve vzdálenějším okolí Poličky se nachází město s unikátním zámkem Litomyšl, městské památkové rezervace Svitavy, Moravská Třebová a město Jevíčko s udržovaným historickým jádrem a spoustou středověkých památek. Oblast Českomoravské pomezí má co nabídnout turistům a proto se stává stále více vyhledávaným regionem. Dobrým tipem na turistiku je i nedaleké Hlinsko s unikátním skanzenem a sousední Železné hory.

/ podklady ochotně poskytli pracov. města a IC Polička /


Centrum Bohuslava Martinů Polička - Martinů fest


© Infoweb ** Polička, Svitavsko, Českomoravské pomezí, Východní Čechy **